Vilka jobb kommer att behövas i framtiden?

Vilka jobb drabbas av robotisering och automatisering och vilka skapas? I denna föreläsning blandas amerikanska teorier om arbetsmarknadens framtid med arbetsförmedlingens framtidsspaningar och vi diskuterar vad framtiden kommer bli och vilka jobb som kommer att behövas.

Beställ föreläsningen här: