Inlägg om Ondska

3 inlägg

Här utforskar jag mörka narrativ som leder till delning – både i samhället i stort samt i det egna jaget hos de personer som bygger på dessa narrativ.