Boken jag skriver på nu:

Just nu håller jag på och skriver på en bok som handlar om hur vi bygger vår verklighet, hur den bekräftas och vart det leder oss politiskt. Här under kan du läsa inledningen till boken:

Inledning:

Vi lever i en förvirrad tid i vilken vi verkar har fått det allt svårare att förstå varandra. 

Nätet har givit oss enorma möjligheter att mötas direkt och diskutera samhällsfrågor i en bredare kontext med folk utanför vår egen sociala sfär men vi synes samtidigt få allt svårare att förstå hur andra människor resonerar. 

Den här boken har som ambition att förklara var åsikter och våra ”sanningar” kommer ifrån, hur de blir till, hur de blir en del av ”vår berättelse” och varför vi sedan kan få så svårt att förstå varandra och varför vi kan blir så otroligt arga (och/eller känna oss övergivna) när andra tycker annorlunda. 

Den här boken har som ambition att förklara hur vi bygger upp våra ”levnadsvärldar”, våra ”sanningar” och våra värderingshirarkier – och hur dessa sedan påverkar vår verklighet och vilka sanningar vi formerar om livet och vilken tro/kunskap vi lever efter och som i förlängningen färgar vad vi röstar på.