Om min bok:

Just nu håller jag på och skriver på en bok om hur vi skapar vår verklighet, hur vi håller den intakt och hur den påverkar hur vi tycker och tänker. Här under kan du läsa inledningen till boken:

Inledning:

Vi lever i en förvirrad tid i vilken vi verkar har fått det allt svårare att förstå varandra. 

Nätet har givit oss enorma möjligheter att mötas direkt och diskutera samhällsfrågor i en bredare kontext med folk utanför vår egen sociala sfär men vi synes samtidigt få allt svårare att förstå hur andra människor resonerar. 

Den här boken har som ambition att förklara var åsikter och våra ”sanningar” kommer ifrån, hur de blir till, hur de blir en del av ”vår berättelse” och varför vi sedan kan få så svårt att förstå varandra och varför vi kan blir så otroligt arga (och/eller känna oss övergivna) när andra tycker annorlunda. 

Den här boken har som ambition att förklara hur vi bygger upp våra ”levnadsvärldar”, våra ”sanningar” och våra värderingshirarkier – och hur dessa sedan påverkar vår verklighet och vilka sanningar vi formerar om livet och vilken tro/kunskap vi lever efter och som i förlängningen färgar vad vi röstar på. 

Boken tar i början av varje kapitel formen av en berättelsen i vilken jag visar på hur ett narrativ tar form; – Först i berättelsen om dig, sen i berättelsen om vi och därefter i berättelsen om vårt samhälle och vi i vår värld. Formen är vald för att berättelsen/narrativet är den form som på det mest tydliga sättet illustrerar människans sökande efter en en kunskapshirarki, en ordning och ett sätt att lägga livet till rätta. Men narrativet är även ett uttryck för hur vi ofta uppfattar livet linjärt (- även fast det inte är det vilket jag också kommer att visa på). 

Forskningen är sedan en viktig del av denna bok. I kapitlen som följer efter ”berättelsen” visar jag där på; hur vårt narrativ formeras och återupprepas – helt enkelt utifrån hur hjärnan är byggd och den mänskliga koden är skriven!

Jag kommer även att visa på vad det ger för implikationer för dig i gruppen –  jag gå vidare med att visa på hur din valda berättelse om dig och din primärgrupp formar det ställningstagande till samt det utfall du får i, det västerländska samhället av idag och i slutändan visar jag på hur man med marknadsföring, politisk marknadsföring och propaganda kan använda sig av vår valda verklighetsbeskrivning i propagandistiska syften för att narrera historien om världen…