Boken jag skriver på nu

Just nu håller jag på och skriver på en bok som handlar om hur vi bygger vår verklighet, hur den bekräftas och vart det leder oss politiskt. Här under kan du läsa inledningen till boken:

Inledning:

Vi lever i en tid i en förvirrad tid i vilken vi verkar har fått svårt att förstå varandra. Nätet har givit oss enorma möjligheter att mötas och diskutera samhällsfrågor i en bredare kontext med folk utanför vår egen sociala sfär men vi synes samtidigt få allt svårare att förstå hur andra människor tänker och resonerar. 

Den här boken har som ambition att förklara var åsikter och våra ”livssanningar” (Core belifs) kommer ifrån, hur de blir en del av ”vår berättelse” och varför vi sedan kan få så svårt att förstå varandra eller ta en annan utgångspunkt eller snarare ingångspunkt på sociala problem.

Den kommer att visa på hur vi bygger upp våra ”levnadsvärldar”, våra ”sanningar” och våra värderingshirarkier – och hur detta påverkar vår verklighet och vilka sanningar om livet vi formerar och lever efter – och i förlängningen röstar på. 

Vi kommer att börja i barndomen där jag kommer att visa på hur din ”upplevelsemaskin” får sina konturer. Vi kommer här att prata om biologi, uppväxt, dina sinnen och din sociala kontext – både i den primära kontexten – din familj och den sekundära kontexten vänkrets och utvidgat sammanhang i samhället och vi kommer här att tala om hur dina tidiga erfarenheter formade dig långt innan du fick förmåga att reflektera över dig själv och göra val. 

Fler forskare och filosofer håller med om att vi inte uppfattar hela verkligheten utan att vi snarare i ett slags ”predektivt system” prototypar vår ”verklighet” mot en yttre sammanhang – därför vill jag därför sen ta med dig på en resa in i olika verklighetsbeskrivningar, jag vill visa på hur olika människor tänker, kanske peka på varför de har landat som de har landat  – och få dig att reflektera över hur världen beskrivs och prototypas för ett antal personer av andra åsikter. 

Jag vill utöka din förståelse för hur andra kan ”landa” annorlunda utifrån deras deras sociala kontexter, de erfarenheter, verklighetsbeskrivningar och värderingshierarkier de har och på det sättet vill jag få dig att lyfta blicken från dig och ditt sammanhang till du och andra i en större kontext. – Du och ditt samhälle, du och världspolitiken, du och propaganda och du och samhällets olika system; Samhällssystemet, det ekonomiska systemet, data-system och andra systematiseringar som sätter reglerna och ramarna samt valmöjligheterna inom systemen.