Bok om Kärlek och Polaritet

Jag tar i den här boken avstamp i min senaste kärlekskatastrof och diskuterar utifrån den och min krypande åldersnoja sådana frågor som skönhetsideal och pretty-privileges, den fria sexualiteten, de senaste årens debatter kring Kanske-män, Incels, Me too-rörelsen samt den efterföljande debatten kring offer och förövare som inte minst Soran Ismail, Göran Lambertz samt Paulo Roberto startade och frågar mig;

om det finns en central biologisk eller kulturell kärleksberättelse om kärleken och sex mellan man och kvinna?

Hur den i så fall ser ut och om den historiskt har förändrats.

Har den påverkats av vetenskapens framsteg?

Jag diskuterar även polaritet och självkänsla

Samt filosoferar om en bättre kärleksberättelse fram

Boken är ett sammankok av nutida kulturella debatter, egna reflektioner och forskning inom området kärlek och dejting.