Bok om Kärlek och Polaritet

boy and girl cutout decals

Jag tar i den här boken avstamp i min senaste kärlekskatastrof och diskuterar utifrån den och min krypande åldersnoja sådana frågor som skönhetsideal och pretty-privileges, den fria sexualiteten, de senaste årens debatter kring Kanske-män, Incels, Me too-rörelsen samt den efterföljande debatten kring offer och förövare som inte minst Soran Ismail, Göran Lambertz samt Paulo Roberto startade och frågar mig;

  • om det finns en central biologisk eller kulturell kärleksberättelse om kärleken och sex mellan man och kvinna?
  • Hur den i så fall ser ut och om den historiskt har förändrats och om den påverkats av vetenskapens framsteg?
  • Jag diskuterar även polariteten mellan man och kvinna
  • När polariteten blir skadlig
  • Och när polariteten är positiv
    – påfyllt rikligt med forskning och exempel.