Bok om Verklighetsbeskrivningar

Just nu håller jag på och skriver på en bok som handlar om hur vi bygger vår verklighet, hur den bekräftas och vart det leder oss politiskt. Här under kan du läsa inledningen till boken:

Inledning:

Vi lever i en förvirrad tid i vilken vi verkar har fått svårt att förstå varandra. Nätet har givit oss enorma möjligheter att mötas och diskutera samhällsfrågor i en bredare kontext med folk utanför vår egen sociala sfär men vi synes samtidigt få allt svårare att förstå hur andra människor tänker och resonerar. 

Den här boken har som ambition att förklara var åsikter och våra ”livssanningar” (Core belifs) kommer ifrån, hur de blir en del av ”vår berättelse” och varför vi sedan kan få så svårt att förstå varandra eller se en annan utgångspunkt än vår egen när det kommer till politik.

Den kommer att visa på hur vi bygger upp våra ”levnadsvärldar”, våra ”sanningar” och våra värderingshirarkier – och hur detta påverkar vår verklighet och vilka sanningar om livet vi formerar och lever efter – och i förlängningen röstar på. 

Vi kommer att börja i barndomen där jag kommer att visa på hur din ”upplevelsemaskin” får sina konturer. Vi kommer här att prata om biologi, uppväxt, dina sinnen och din sociala kontext – både i den primära kontexten – din familj och den sekundära kontexten vänkrets och utvidgat sammanhang i samhället och vi kommer att tala om hur din disposition och dina tidiga erfarenheter formade dig långt innan du fick förmåga att reflektera över dig själv och göra medvetna val och även om hur familjens erfarenheter innan du kom till formar dig och jag kommer här att prata om två konstruktioner: den biologiska konstruktionen och den sociala. 

Fler forskare och filosofer håller med om att vi inte uppfattar hela verkligheten utan att vi snarare i ett slags ”predektivt system” prototypar vår ”verklighet” mot en yttre sammanhang – därför vill jag därför sen ta med dig på en resa in i olika verklighetsbeskrivningar, jag vill visa på hur olika människor tänker, kanske peka på varför de har landat som de har landat  – och få dig att reflektera över hur världen prototypas för ett antal personer av andra åsikter. 

Jag vill utöka din förståelse för hur andra kan ”landa” annorlunda utifrån deras deras sociala kontexter, deras erfarenheter, verklighetsbeskrivningar och värderingshirarkier och på det sättet vill jag få dig att lyfta blicken från dig och ditt sammanhang till du och andra i en större kontext. 

– Du och ditt samhälle, du och världspolitiken, du och propaganda och du och samhällets olika system; Biologiska system, samhällssystem, offentliga system, ekonomiskt system, data-system och andra system som sätter ramarna för varandet och dina valmöjligheter inom systemen.