Josefin DeivingSjälvutveckling - Samhälle - Ondska och Kärlek

Bok om Verklighetsbeskrivningar

close up shot of two people playing vr box

Jag skriver på en bok som handlar om hur vi bygger vår verklighet, hur vi landar i den, hur den bekräftas och vart den sen leder oss politiskt.

Här under kan du läsa inledningen till boken:

Inledning:

Vi lever i en förvirrad tid i vilken vi verkar har fått det allt svårare att förstå varandra. Nätet har givit oss enorma möjligheter att mötas och diskutera samhällsfrågor i en bredare kontext med folk utanför vår egen sociala sfär men vi synes samtidigt få allt svårare att förstå hur andra människor tänker och resonerar. 

Den här boken har som ambition att förklara var åsikter och våra ”livssanningar” (Core belifs) kommer ifrån, hur de blir en del av ”vår berättelse” och varför vi sedan kan få så svårt att förstå varandra eller se en annan utgångspunkt än vår egen när det kommer till politik.

Den kommer att visa på hur vi bygger upp våra ”levnadsvärldar”, våra ”sanningar” och våra värderingshirarkier – och hur detta påverkar vad vi ser i vår verklighet, hur vi lever våra liv och vad vi i förlängningen röstar på.


Upptäck mer från Josefin Deiving

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Josefin Deiving

Prenumerera på min RSS