Josefin DeivingSjälvutveckling, narrativ och sociala konstruktioner

Självkänsla

Under denna kategori skriver jag om hur du kan få ett bättre kärleksliv genom att ha bättre respekt för dig själv.

Josefin Deiving

Prenumerera på min RSS