Josefin DeivingSjälvutveckling - Samhälle - Ondska och Kärlek

Narcissistiska kärlekskonstruktioner

Här sorterar jag inlägg som handlar om kärlekskonstruktioner som ger en (ytlig) ensidig vinst samt om när polariteten i dina relationer blir skadlig.

Josefin Deiving

Prenumerera på min RSS