Om mig:

Vem är jag?

Hej! 👋 jag heter Josefin och det här är min hemsida/blogg på vilken jag samlar mina tankar kring böcker och forskning jag läser och saker jag är med om.

I mitt ”vuxna” yrkesliv har jag alltid jobbat med perspektivtagande och att gagna olika intressen – de ungas intressen, arbetstagarnas intressen samt innan mitt nuvarande jobb företagarnas intressen.
Perspektivtagande har sedan min uppväxt alltid varit viktigt för mig för att kunna manövrera en brokig uppväxtmiljö (- läs mer om min uppväxt här).

Man kan säga att jag gör ”narrativa analyser” av både personliga narrativ som såväl våra samhällsnarrativ för att förstå hur olika intressenter ser på saker.


Min bakgrund

Jag började min vuxna ”karriär” som skvallerreporter 📸 för att jag även fascinerades av personliga narrativ / andra livskonstruktioner och på den tiden – innan sociala medier och reality-såpor – så var kändisarnas liv de enda andra livskonstruktioner du fick någon slags inblick i. – Jag fascinerades också av de människor som av samhället dubbats som ”framgångsrika” – varför blev de det och vad bestod framgång av? – Vilken kulturell historia berättades?

Jag blev dock snabbt tvungen att lämna Stureplans-världen både för att rädda mig själv från en våldsam man samt för att skapa mig själv en bättre framtid med fler valmöjligheter.
Jag läste då först historia, sedan politisk argumentation och sist Media och kommunikation på högskolan – för att dessa studier då även klockade i mitt pånyttfödda intresse för politik. (- jag började med politik när jag var 23 år)

Jag är utifrån min uppväxt och mina livserfarenheter socialliberal 💙❤️ – det för att jag tror på att frigöra individen från strukturerna för att på så sätt ge alla samma chanser i livet och för att jag tror att du behöver rigga samhällssystemen på andra sätt än nu om fler ska ha chanser att leva sina bästa liv.

Här i ”min bakgrund” kan du läsa mer om min uppväxt

🤓 Idag jobbar jag 80% som skrivande politisk sekreterare och content creator med att; ta fram politiska underlag, skriva insändare, motioner, interpellationer samt skapa narrativa och argumenterande inlägg i sociala medier i både bild- och filmformat.

Min övriga tid använder jag till att skriva, tänka och göra media fast i eget namn 😉👇📰 📚


Mitt skrivande

Vid sidan om jobbet skriver jag👩‍💻 essäer och artiklar inom områdena: självutveckling, IT, sociologi, samhälle och nutid.

📕 Jag skissar vid sidan om det även på ett antal parallella böcker som kretsar runt perspektivtagande, verklighetsbeskrivningar och personliga narrativ.
– Läs gärna mer om mina bokprojekt här.


Vem är jag personligen?

För mig har livet varit en varierande resa och det har som sagt 👆 blivit viktigt för mig med perspektivtagande. 🎑

Jag älskar att läsa och skriva. Det jag läser är övervägande Non-fiction 📚 och mina intresseområden kretsar särskilt runt Självutveckling (- Jfr. Self-development), lärande, sociologi, psykologi, samhällsutveckling, IT och Systematisering.

Ett visst systemtänk återkommer även i mitt skrivande och jag reflekterar gärna över hur vi bygger våra olika system. Våra sociala system, våra samhällssystem, skolsystem, arbetssystem, datasystem, algoritmstyrda system som så väl som tankesystem.

Skrivandet på den här bloggen och på mina olika böcker är också en viktig del av mig – mitt sätt att samla tankarna och se på saker utifrån och undersöka vad som händer med narrativet om man väljer att tolka saker på andra sätt. 💭


Socialt

Jag har i mitt privata liv även regelbundna tjej-middagar 🍲 med kloka kvinnor av olika åsikter där vi vrider och vänder på livet.

– jag tror att det är viktigt att man ”synar sina sanningar” då och då för att se om de verkligen uppfyller ett bra syfte. Och på dessa tjejmiddagar är det just det vi gör genom att dela med oss med våra utmaningar och infallsvinklar och få inspiration av andras livsresor… 👯‍♀️

👭👫👬 Jag är mycket social (- även fast jag nog egentligen nog är introvert) och umgås gärna med tänkande kvinnor och män som har tankar om samhället och den sociala nutiden.

Mellan det sociala måste jag dock få ”vila” och ”puppar” då gärna i min lägenhet med mina böcker och artiklar 📰 eller går ut och går 🏃‍♀️- gärna med trevligt (- men välbekant😉) sällskap – eller med en engelsk ljudbok i lurarna. ☝️

Kontakta mig:


Lite bilder ur mitt yrkesliv: