Josefin DeivingSjälvutveckling - Samhälle - Ondska och Kärlek

Ondska

Här utforskar jag mörka narrativ som leder till delning – både i samhället i stort samt i det egna jaget hos de personer som bygger på dessa narrativ.

Josefin Deiving

Prenumerera på min RSS