PERSONLIGA NARRATIV: Håller ditt sociala sammanhang dig tillbaka?

”Du blir som du umgås” har du säkert hört talas om – men att din vänskapskrets rent faktiskt kan hålla dig ifrån att göra dig själv lycklig är inte något vi ofta pratar om.
Vi blir otroligt styrda i vår sociala spegling. Och det är fascinerande att tänka runt hur vi styrs i våra liv av vilka vi råkar ha runt oss – men som de flockdjur som vi är så blir det faktiskt mycket så.

Forskningen visar exempelvis gång på gång på hur barn av lågutbildade föräldrar exempelvis ofta fortsätter att vara lågutbildade och att plats och sammanhang har en nästintill kuslig inverkan på alla val vi gör i livet – så länge vi inte är medvetna om mekanismerna bakom detta och medvetet väljer att trotsa de osynliga fängelser/konventioner vi valt att omge oss med (– läs mer om mentala fängelser här).

Hur man skapar sin egen verklighet:

Vad vi uppfattar av ”verkligheten” – styrs av vad vår uppmärksamhet är riktad emot, vår plats i kontexten och våra erfarenheter.
Det är ju i sig ”mind blowiing” – om man tänker på det! – Det innebär ju i sak att den verklighet vi ser är alltså skapad av oss själva utifrån vad vi väljer att se av den!

Hur din verklighet påverkas av dina erfarenheter och livskonstruktioner du sett under din uppväxt

Vår erfarenhet av verkligheten är också psykologiskt konstruerad och vi ser vad vi förväntar oss att se och hör vad vi förväntar oss att höra.

Så fungerar våran hjärna för att ”spara energi” – för att vi ska slippa slösa energi på att tänka efter ett varv till kring allt vi uppfattar och alla intryck så väljer hjärnan istället att koppla intrycket till något den känner igen och styr således även reaktionen på intrycket.

Det innebär att vad vi har ”lärt” oss under uppväxten är vad vi ser – men vi kan även som vuxna ge oss själva andra erfarenheter av andra slags livskonstruktioner och sociala sammanhang.

Hur din verklighet påverkas av ditt sociala sammanhang:

Även vårt sociala sammanhang har en stark påverkan på vad vi väljer att ta till oss. Det är förståeligt. Vår drift av att få tillhöra gruppen är stark och påverkar mycket av vårt handlande. Märker vi således att våra tankar och värderingar är inkonsekventa med gruppens så skapar det ofta till och med fysisk stress hos individen

Men det innebär också att andra kan ha positiva eller negativa förväntningar på dig som kan positivt eller negativt påverka dig som person. Och det innebär – för att koppla tillbaka till tidigare stycket – att de sociala förväntningarna på dig inte bara påverkar VAD vissa personer väljer att uppfatta kring dig, utan deras sociala spegling påverkar sen även DIN uppfattning av dig själv.

Eller börjar allt inifrån? – Är det DINA förväntningar på sammanhanget som gör att du beter dig på ett sätt som får andra att bekräfta dina förväntningar?

Vad blir din sociala spegling av dig själv i de sammanhang du rör dig i?

Inom sociologin kallas det för Behavioral conformation – När dina egna eller andras förväntningar på dig som person även leder till att du agera på ett sätt som bekräftar deras förväntningar.

Exempelvis så finns det gott om forskning på hur lärares negativa förväntningar på barn i skolan sedan påverkar hur dessa barn presterar i skolan – alldeles oavsett hur de presterade innan!

Var därför noggrann med vem som ger dig din sociala spegling – vill du vara någon annan än den du verkar vara för dina vänner för tillfället så är det kanske dags att byta social krets? Eller (för att välja en mindre drastisk väg) förklara för de som älskar dig vem du vill vara nu istället! 😉

Vem är du i ditt sociala sammanhang? Och trivs du med den personen eller bör du lägga en strategi för att förändra dig själv och kanske rent av lämna din nuvarande sociala krets?