FÖRÄNDRA LIVET: Håller ditt sociala sammanhang dig tillbaka?

”Du blir som du umgås” har du säkert hört talas om – men att din vänskapskrets rent faktiskt kan hålla dig ifrån att göra dig själv lycklig är inte något vi ofta pratar om.
Vi blir otroligt styrda i vår sociala spegling. Och det är fascinerande att tänka runt hur vi styrs i våra liv av vilka vi råkar ha runt oss – men som de flockdjur som vi är så blir det faktiskt mycket så.

Forskningen visar exempelvis gång på gång på hur barn av lågutbildade föräldrar exempelvis ofta fortsätter att vara lågutbildade och att plats och sammanhang har en nästintill kuslig inverkan på alla val vi gör i livet – så länge vi inte är medvetna om mekanismerna bakom detta och medvetet väljer att trotsa de osynliga fängelser/konventioner vi valt att omge oss med (– läs mer om mentala fängelser här).

Hur man skapar sin egen verklighet:

I en av artiklarna läser jag att våra uppfattningar – alltså vad vi uppfattar av ”verkligheten” – styrs av vad vår uppmärksamhet är riktad emot, vår plats i kontexten och våra erfarenheter.
Det är ju i sig ”mind blowiing” – om man tänker på det! Det innebär ju i sak att den verklighet vi ser är alltså skapad av oss själva utifrån vad vi väljer att se!

Dock går det att ”ändra bana” genom motiverade val – alltså genom att bestämma sig för att välja en annan väg och ett annat sätt att se på livet. Det genom att kanske backa tillbaka och identifiera vad som skapat/skapar min nuvarande tolkning av verkligheten och sen bestämma sig för en annan väg och därefter träna in den. (– Läs mer om hur man ändrar bana här)

Hur din verklighet påverkas av dina erfarenheter

Enligt en artikel är vår erfarenhet av verkligheten också psykologiskt konstruerad och vi ser vad vi förväntar oss att se och hör vad vi förväntar oss att höra. – Så fungerar tydligen våran hjärna för att ”spara energi”. – För att vi ska slippa slösa energi på att tänka efter ett varv till kring allt vi uppfattar och alla intryck så väljer hjärnan istället att koppla intrycket till något den känner igen och styr således även reaktionen på intrycket.
Fenomenet kallas ”Conformation bias” – alltså att vi har en för-preferens för information som är konsekvent med tidigare uppfattning snarare än att vi tar till oss av ny information som kan komma att utmana vår tidigare tolkning.

Hur din verklighet påverkas av ditt sociala sammanhang:

Även vårt sociala sammanhang har en stark påverkan på vad vi väljer att ta till oss. Det är förståeligt. Vår drift av att få tillhöra gruppen är stark och påverkar mycket av vårt handlande. Märker vi således att våra tankar och värderingar är inkonsekventa med gruppens så skapar det ofta till och med fysisk stress hos individen

Men det innebär också att andra kan ha positiva eller negativa förväntningar på dig som kan positivt eller negativt påverka dig som person. Det innebär – för att koppla tillbaka till tidigare stycket – att de sociala förväntningarna på dig inte bara påverkar VAD vissa personer väljer att uppfatta kring dig, utan deras sociala spegling påverkar sen även DIN uppfattning av dig själv.

Vad blir din sociala spegling av dig själv i de sammanhang du rör dig i?

Inom sociologin kallas detta för Behavioral conformation – När folk sociala förväntningar på dig som person leder andra att agera på ett sätt som gör att de framkallar ett beteende hos dig som sedan bekräftar deras förväntningar.
Var därför noggrann med vem som ger dig din sociala spegling – vill du vara någon annan än den du verkar vara för dina vänner för tillfället så är det kanske dags att byta social krets? Eller (för att välja en mindre drastisk väg) förklara för de som älskar dig vem du vill vara nu istället! 😉

Så vem är du i ditt sociala sammanhang? Och trivs du med den personen eller bör du lägga en strategi för att förändra den och kanske rent av lämna din krets?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.