SJÄLVUTVECKLING: Ta tag i personliga sanningar som inte gynnar dig!

”En människas liv är en process och utveckling är alltid möjlig” står det i den självutvecklingsbok som jag håller på att läser. Där står det även om verktyg som man kan använda för att försöka ändra beteenden som inte gynnar en som person.
Eftersom jag tänker bäst genom att skriva tänkte jag därför blogga om några av de verktyg som jag fått i boken:

Identifiera problemområden i ditt liv

För att nå självutveckling så måste du först identifiera inom vilka områden du vill utvecklas inom eller vilka reaktioner som du vill ändra på som synes styra ditt liv fel.

Skriv ner dem och ge dig själv en ”spegling” utefter mallen:

  1. Klar definition av problemet – vad vill du förändra?
  2. Vilka lösningar på problemet har du hitintills provat?
    (Det vill säga vad är det som leder dig fel)
  3. Gör en klar definition av målet –> Vad vill jag uppnå? Hur vill jag att det blir istället?
  4. Gör upp och genomför plan. Och sök här gärna ”lösningar av tredje ordningen”. Det vill säga de lösningar som finns utanför ramen för de lösningar som du försökt förut.

Hitta någon att ”sparra” emot –> Det vill säga sök utvecklande konflikter

Att stå för sina åsikter och få reaktioner från andra på dem är mycket viktigt i utvecklingsarbetet. I boken trycker man mycket på att få igång en personligt gynnsam process genom att ta konflikten mellan dina handlanden och din omvärlds reaktioner på ditt handlande. Det handlar inte om att benhårt hålla fast vid en mening utan snarare om att låta sina egna sanningar knådas om mot en social verklighet.
Ta hjälp av en person som förstår och sympatiserar med dina ansträngningar.
En brasklapp här dock från någon som har levt i en misshandels-relation (jag) –> En misshandlare kommer alltid att ge dig en felaktig social spegling som är uppbyggd på ett visst sätt för att uppfylla deras syfte –> Som är att styra dig. I boken står det: ”Förtryck är enbart möjligt så länge förtryckarmekanismerna är omedvetna för offret”. Var därför noggrann med vilka som du låter spegla dig.
Du måste lite på dem.

I boken står följande om ”Utvecklande konflikter” att:

  1. Du måste få ”komma till kamp”. Det vill säga personen som du sparrar emot måste kärleksfullt kunna ifrågasätta dig.
  2. Den andra personen måste vara signifikant. Det vill säga den måste vara någon vars åsikt du värderar i ditt liv.
  3. Orden måste vara så heltäckande som möjligt. Det vill säga ni måste vara ärliga i kommunikationen och låta den innefatta hela kontexten.
  4. Orden måste ledsagas av motsvarande känslor. Det vill säga om det är ett beteende som du är ute efter att förändra så är det troligtvis rotat i en känsla. Eftersom det är den känslan och framför allt reaktionen på den känslan som du är ute efter att förändra så måste du således vara ärlig med de känslor som ligger som bakgrund för vad du säger för att personen ska kunna spegla dig korrekt.

Sen då?

Hur förändrar man ett beteende?

Ofta finner vi grunden för våra socialt handikappande beteenden i socialt ”oknådade” självproducerade sanningar. Min teori är att de uppstår av oreflekterade minnen som vi sedan har tillåtit bli våra livssanningar. Vare sig var våra socialt handikappande beteenden kommer ifrån så listar jag i alla fall här några sätt att komma ur dem:

En förändring i handlandet

runt en situation kan förändra tänkandet och därmed även känslan. Det vill säga brukar du reagera på ett sett på en sak så testa ett annat sätt att reagera nästa gång och reflektera över om verkligen känslan blir densamma?

Länka om tanken genom att intellektualisera dina reaktioner.

En nyckel i att förändra ett beteende är att förändra din ryggradsreaktion. Det är svårt men det är väl värt tiden. Reflektera över vad det är som en viss situation sätter igång hos dig och reflektera sedan över om reaktionen är rimlig eller bra och om den framför allt gynnar ditt liv? Vad det handlar om här är alltså att intellektualisera din känslomässiga reaktion på en situation – är din reaktion gynnsam för dig? Eller har du mer att vinna på att reagera på ett annat sätt?

Man kan inte befalla livet men nyckeln här är att man går utanför sin föreställningsvärld för att förändra sitt förhållningssätt. Sjukt bra tankar tänker jag –> så varsågod –> Självutveckling one-o-one. 😉