Josefin DeivingSjälvutveckling - Samhälle - Ondska och Kärlek

KÄRLEK & POLARITET: Kvinnlig könsstrategi:

Boken ”Why is sex fun?” som jag skrev om i förra inlägget, går författaren  Jared Diamond utöver manlig genöverlevnadsstrategi även igenom (teorier kring) den kvinnliga gen-överlevnadsstrategin. Dimond menar där att kvinnans större ”biologiska investering” i barnafödandet  – det vill säga nio månaders bärande på ett barn samt hennes riskfylld födsel (utifrån hur vi levde på stäppen) – gav henne en annorlunda genöverlevnadsstrategi än den av mannen. 

Olika biologiska förutsättningar ger olika könsstrategier?

Om mannen utifrån sin låga investering –det vill säga; spermier finns i överflöd och ”påfrestningen för kroppen” för honom är låg. – Så har kvinnan utifrån sin höga investering – det vill säga att hon under sin livstid bara har ett fåtal ägg och kan bara vara kan vara gravid ett antal gånger med risk för eget liv – så får hon menar han en genöverlevnadsstrategi som blir annorlunda.

Om männen hade två strategier. Alltså att; ”sprida säden” (- det vill säga ligga med så många kvinnor som möjligt) eller ”daddy at home” (-stanna och ta hand om familjeenheten) – så har kvinnan två strategier som motsvarar:
Det ena vara att; ”sära” för mannen som har bättre gener än henne – och som därför inte kommer att välja henne att ”ta hand om” (se förra inlägget). Eller så väljer hon fadern som bedömer hennes gener vara bättre än hans och som därför ämnar att stanna, ta hand om och skyddar henne och deras investering (”daddy at home”).

Eller styrkan i hennes sociala konstruktion?

Jag skulle dock säga här att det nog inte är det det handlar om – alltså att män väljer bättre biologiska förutsättningar – utan att de snarare väljer kvinnor som har stabila sociala konstruktioner.
– För hur många gånger väljer inte män fruar som exempelvis är fulare än älskarinnan? – Var är biologin här? 🤷‍♀️

Här handlar det nog snarare om styrkan i hennes ”sociala konstruktion” – Har hon ett liv i vilket hon är en ”situationell 10:a”?
Har hon ett självförtroende och en självkänsla som ger att hon sätter adekvata gränser? – Kan hon tänkas utgöra en bra mor för barn som kan tänka sig att klara sig bra i den sociala kontexten ni vill röra er i?

(- bilden för att illustrera hur Askungen var en situationell 10:a på balen – men i en annan kontext kändes hon inte igen av prinsen)

Beskriva kärlek utifrån sin egen konstruktion..

Boken ”Why is sex fun” är skriven av en man som dessa böcker så ofta är(?) – och när de är skrivna av en man, har jag märkt att det ofta finns en tendens att beskriva saker utifrån vad som är i efterforskarens eget sinne – en sanning eller drivkraft?  

Sedan tar han denna egna sanning och motiverar sedan hans teser utifrån forskning som kan tänkas motivera den iakttagelse av livet som just han har?

– Men med det i åtanke höjs i alla fall tesen i kapitlet namngivet; ”What are men good for?” – att det kanske framför allt är kvinnan som rent evolutionärt ”vinner” på äktenskapet. Han skriver; ”A woman is best off married to a provider, but a man is not best of being a provider..” – kanske därför det finns en så enorm aversion hos män för att ”binda sig”? – och att man bara kanske vill ha sex-biten?

Han skriver också att ”alla av oss” (män?) är mycket mer ovilliga att släppa något vi har investerat i (-alltså uppvaktat?). Så frågan är; ligger det alltså i den kvinnliga strategin att således välja den man som mest enträget uppvaktar henne? – Är det därför tillbakahållande av sex i början blir så otroligt eggande för mannen eftersom det konnoterar för honom att hennes gener är svåråtkomliga?

Kärlekens mognadsprocess?

Men finns det även en evolutionär mognadsprocess här där både män och kvinnor ”börjar” i den första strategin, det vill säga; töm och glöm (för honom) och välja svinet (för henne) och att vi sedan med den erfarenheten i bagaget väljer den bättre och mer mogna mannen eftersom det krävs i det mer moderna samhället där dina och din avkommas kulturella/finansiella chanser blir mycket bättre om kvinnan väljer ”daddy at home” och om manen väljer kvinnan som ”håller tillbaka” längre eftersom hon enligt hans logikt då kanske håller på bättre gener? – eller vad jag säger: en bättre social konstruktion?

Sådan verkar i alla fall den biologiska tolkningen se ut i majoriteten av dessa böcker kring kvinnlig och manlig sexualitet. Det vill säga i; ”Why is sex fun”, ”Sex time and Power”, ”The selfich gene” och ”The third Chimpanzee”.

– Det verkar i alla fall vara den dominerande teorin bland de män som skriver kring området 😉


Upptäck mer från Josefin Deiving

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Written by
Josefin Deiving

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Josefin Deiving

Prenumerera på min RSS