photography of roadway during dusk

Sviken sårbarhet, ondska och sadism

I det här blogginlägget kommer du att få läsa om hur en sadist blir till, hur de infogar sig själva i andra personers narrativ, varför de är onda mot andra, hur denna företeelse fortplantar sig i samhällskroppen (- med några ”verkliga världen”-exempel) och vad vi kan göra för att få stop på utvecklingen.